Автоматические выключатели

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

 

Однофазные АЕ 1031(М); АЕ 2044; АЕ 2541М;

АЕ 2542 (44,45)М; АЕ 2034; ВА 2227;

ВА 23-29; А63; А3161; АЕ 2031-100; ВА66-29

Двухфазные АП-50Б 2МТ-10кр;

АП-50Б 2МТ-3.5кр

Трехфазные А3114:А3144; А3163;

А3712 (14,16); А3722М; А3726(36); А3776;

А3792(94,96,98); А4143

АЕ 2036ММ-10Н(20Н); АЕ 2043-100;

АЕ 2046М-10Р; АЕ 2046М-100; АЕ 2046М-12Р;

АЕ 2046М-20Р; АЕ 2053МП-100;

АЕ 2056М-10Р; АЕ 2056М-10О; АЕ 2056ММ

АЕ 2056МП-100 (120,200); АЕ 20(63)66-100..;

АП-50Б 3МТ-10кр.; АП-50Б 3МТ-3.5кр.

ВА 04-36; ВА 21-29; ВА 51-25; ВА 51-33(35)

ВА 5235 (М1,М2,М3); ВА 5237; ВА 5238;

ВА 57ф35:; ВА 5735: и другие

Винт М8, 20мм -ВА 5731; ВА5139-...; ВА 5239

ВА 5239Б; В А5341:; ВА 5343:; Э06В;

ВА 86-29-:; Э16В; Э25В

Под DIN- рейку

ВА 61F29-1L(2В,3В); ВА 6026 -14(34);

ВА 6629-14(34):; ВМ 40 1 ЗР;

ВА2329; ВА2429-14(34)../

ИЭК -ВА 47-29-1р(3р); ВА 47-100D;

Устройство защитного отключения ВКЗ

ВКЗ21; 22; УЗО41;42; УЗО ВАД1(2)

УЗО-Д40АС2; УЗО ИЭК; УЗОШ; ЗОУП-25

Астро -УЗО Ф-11(12;21;22;23;32;33;34;43;44)

Выключатели автоматические ВА61F29-3; -1;

ВМ40-1Х(3Х)-С(L) и другие